vyvoj

 
 
 
  VÝVOJ JEDINCA  
  Vývoj a narodenia nového jedinca pôsobí ešte podivuhodnejšie vzhľadom na všetky vplyvy a nebezpečenstvá, ktoré môžu proces narušiť. Skoré potraty-tj. tak skoré, že žena tehotenstvo ani nezaregistruje - sú dosť časté. V ich pozadí často stojí poškodenie alebo nesprávny počet chromozómov. Mechanizmus, ktorý zabraňuje viacnásobnému počatia vajíčka, slúži ako ochrana pred takýmito defekty. Vajíčko oplodnené viacej spermiami môže dosiahnuť pomerne pokročilého vývojového štádia, ale následkom prebytku genetického materiálu sa vývoj spravidla zastaví. Okrem tejto príčiny skorých potratov sa pomerne bežne vyskytujú prípady počatia spermií s vadnou chromozomálna skladbou. Spontánny potrat preto často býva obrannou reakciou prírody proti genetickým toleranciám; príčina tkvie oveľa častejšie v spermii ako vo vajíčku.

Niekedy môže oplodené vajíčko uviaznuť vo vajcovode, napríklad v dôsledku jeho poškodenia. Vo vajcovodu môžu vzniknúť v dôsledku infekcie alebo operácie zrasty. V horšom prípade sa vajíčko na stene vajcovodu uhniezdi; potom ide o tzv mimomaternicové tehotenstvo. Spočiatku prebieha jeho vývoj normálne: embryo rastie, vyvíja sa, žena pozoruje bežné známky tehotenstva a test moču je zvyčajne potvrdí. Čoskoro sa však prejaví nedostatok priestoru a vzhľadom k tomu, že sa embryo naďalej rozpína, nedostatočne pružný vajcovod praskne a nastane vnútorné krvácanie. Je potrebná okamžitá operácia, pri ktorej je odstránené embryo a často aj časť vajcovodu, niekedy aj vaječník. Z nie celkom jasných príčin sa výskyt mimomaternicové tehotenstvo v západnom svete za posledných 10 - 15 rokov zvýšil. Najmä v mestách bol zaznamenaný prudký nárast: jedno z približne 70 tehotenstva býva mimomaternicové. Za hlavnú príčinu bývajú považované častejšie panvové infekcie spôsobenej väčšia promiskuita (tj styk s viacerými partnermi), napriek tomu však nie je možné zistiť všetky faktory. V rozvojových krajinách umiera na následky neliečeného mimomaternicového tehotenstva veľa mladých žien.
 

Vyberte si z kontaktných šošoviek vhodných aj pre tehotné.

 
 

© Vyberte si z kontaktných šošoviek vhodných aj pre tehotné.Vytvoril carda pro majitel L222.  2009 © všetky práva vyhradené